10 หลักทรัพย์ที่มีราคาลดลงต่ำสุด: ณ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 (ทันหุ้น)

200921_ทันหุ้น