10 หลักทรัพย์ที่มีราคาลดลงต่ำสุด: ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 (ทันหุ้น)

27092021_GEL-ทันหุ้น