ครั้งที่ 4 – 2566

Posted by | ธันวาคม 15, 2023
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5 (GEL-W5)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อ...

Continue Reading
Posted by | ธันวาคม 15, 2023
ข้อกำหนดสิทธิ GEL-W5

ข้อกำหนดสิทธิ GEL-W5Download

Continue Reading
Posted by | ธันวาคม 15, 2023
สรุปข้อสนเทศ

สรุปข้อสนเทศDownload

Continue Reading