ธันวาคม 2023

Posted by | ธันวาคม 15, 2023
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5 (GEL-W5)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อ...

Continue Reading
Posted by | ธันวาคม 15, 2023
ข้อกำหนดสิทธิ GEL-W5

ข้อกำหนดสิทธิ GEL-W5Download

Continue Reading
Posted by | ธันวาคม 15, 2023
สรุปข้อสนเทศ

สรุปข้อสนเทศDownload

Continue Reading
Posted by | ธันวาคม 15, 2023
หลักเกณฑ์เสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการ

หลักเกณฑ์เสนอวาระและเสนอชื่อกร...

Continue Reading
Posted by | ธันวาคม 15, 2023
แบบฟอร์มเสนอวาระแบบ ก

แบบฟอร์มเสนอวาระแบบ กDownload ...

Continue Reading
Posted by | ธันวาคม 15, 2023
แบบฟอร์มสนอชื่อกรรมการแบบ ข

แบบฟอร์มสนอชื่อกรรมการแบบ ขDow...

Continue Reading
Posted by | ธันวาคม 15, 2023
แบบฟอร์มสนอชื่อกรรมการแบบ ค

แบบฟอร์มสนอชื่อกรรมการแบบ คDow...

Continue Reading
Posted by | ธันวาคม 14, 2023
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2566

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ...

Continue Reading