GEL เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และคู่ค้า อย่างต่อเนื่อง

พนักงานของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามมาตรการความปลอดภัย และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อโควิด-19 โดย GEL ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก จึงได้เร่งดำเนินการจัดหาวัคซีน เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงครอบครัวของพนักงานโดยเร็วที่สุด GEL ขอเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน เพื่อให้ประเทศของเรากลับสู่สภาวะปกติ สามารถเดินหน้าเปิดประเทศและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจได้โดยเร็ว

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง