GEL ขยายพอร์ตการขายงาน Infrastructure เดินหน้ารับงานภาครัฐแบบรัวๆ

ในปี 2021 GEL ได้เพิ่มพอร์ตการขายในงานภาครัฐ โดยเน้นไปที่งาน Infrastructure ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า งานถนน งานสะพาน และงาน Civil Work ทั่วไป โดย GEL ได้ลงทุนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของเครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ และบุคลากรในสายงาน Segment & Girder เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ให้สามารถรอบรับงาน Infrastucture ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง