บริษัทในเครือ

บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด (GENCI) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และบริษัท Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (NC) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (Spun Pile) จากประเทศญี่ปุ่น

GENCI จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยงในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ GEL ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบกับประโยชน์จากการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยงจาก NC จึงส่งผลให้ GENCI สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมสูงสุด

เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.genci.co.th

บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กกล้า แรงดึงสูงชั้นคุณภาพที่มุ่งมั่นสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมชั้นนำ ด้วยเนื้อที่กว่า 40 ไร่ รองรับการผลิตลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง และลวดเหล็กกล้าชนิดดึงเย็น โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างงานคอนกรีตอัดแรง งานฐานราก งานพื้นสำเร็จรูป งานเสาเข็ม และงานเสาไฟฟ้า เป็นต้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.7wire.co.th