เสาเข็มดินซีเมนต์

เสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Column) ด้วยวิธีการ Deep Cement Mixing (DCM)

เสาเข็มดินซีเมนต์ เป็นเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากให้มีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้เพิ่มขึ้น โดยการนำปูนซีเมนต์ผสมเข้าไปในดิน ช่วยลดการทรุดตัวในชั้นดินอ่อน ป้องกันการวิบัติของดิน ซึ่งเกิดจากโครงสร้างของเม็ดดินมีอากาศและน้ำอยู่ ทำให้ดินไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จึงทำให้มีโอกาสการทรุดตัวสูงเมื่อถูกน้ำหนักกระทำ

สามารถทำได้โดยการผสมน้ำปูน (Cement Milk) กับดินเหนียวอ่อน หรือ ดินทราย เป็นการผสมแบบเปียก โดยการอัดฉีดน้ำปูนแรงดันต่ำแล้วใช้ใบพัดตีผสม (Mechanical Mixing Low Pressure Grout) เมื่อน้ำปูนผสมเข้ากับดิน จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างดินกับน้ำปูนทำให้ดินแข็งแรงกว่าเดิม ไม่น้อยกว่า 10 เท่า

ปัจจุบันเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Column) ได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานฐานราก ถนนบนดินอ่อน หรือดินหลวม งานป้องกันการพังของตลิ่ง งานป้องกันการพังของงานขุดลึก งานคันกั้นน้ำ การทำให้บ่อดินเล็กลงและมีเสถียรภาพ งานฐานรากอาคารขนาดเล็ก รวมถึงงานป้องกันการรั่วซึมของคันกั้นน้ำและอ่างเก็บน้ำ

จำนวนหัวเจาะ2 – 4 หัวเจาะ / เครื่องจักร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั่วไป : 0.8 – 1.2 m
GEL : 0.6 – 1.7 m
ลักษณะการทำงานผสมดินด้วยใบพัดและฉีดน้ำปูนในระหว่างผสม โดยใช้แรงดันต่ำ
แรงดันที่ใช้ในการทำงาน7 – 15 กก. / ตร.ซม
ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ประมาณ 230 กก./ลบ.ม.

ผลงานของเรา

เสาเข็มดินซีเมนต์