ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมบริการตอก เช่น เสาเข็มรูปตัวไอ เสาเข็มรูปเหลี่ยม เสาเข็มรูป DH เสาเข็มสี่เหลี่ยมกลวง ภายใต้มาตรฐาน มอก. 396-2549

เสาเข็มเจาะ

ให้บริการงานเสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 40 ซม. ถึง 2 เมตร และเจาะลึกได้ถึง 60 เมตร สำหรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

เสาเข็มสปัน

เราผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมบริการติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง หรือ เสาเข็มสปัน มาตรฐาน มอก.398-2563 โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400, 500, 600 และ 800 มิลลิเมตร

เสาเข็มดินซีเมนต์

ให้บริการงานเจาะเสาเข็มดินซีเมนต์ สำหรับงานปรับปรุงคุณภาพดินและงานกำแพงกันดิน

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานอาคาร

ผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตทั้งประเภทรับกำลัง (Load Bearing) และไม่รับกำลัง (Non Load Bearing) รวมทั้งงานเปลือกอาคาร

ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง สำหรับงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

โดยปัจจุบันสามารถผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตประเภท I Girder, U Girder, C Girder, Box Girder, Plank girder สำหรับงาน Infrastructure ที่สามารถหล่อจากโรงงานแล้วส่งไปติดตั้งหน้าหน่วยงาน

ระบบพื้นไร้คาน

ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบพื้นไร้คานสำหรับอาคารสูงและอาคารสาธารณะ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว

ผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมใยแก้ว สำหรับงานเปลือกอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอกอาคาร

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

ผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์พิเศษสำหรับงานก่อสร้าง หลากหลายชนิด เช่น ซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัว ซีเมนต์สำหรับทำเต้าปูน ปูนกาวปูกระเบื้อง ซีเมนต์ผสมสำเร็จสำหรับงานฉาบบาง และซีเมนต์พิเศษสำหรับงานฝังยึดหรือเสียบเหล็ก รวมถึงงานบริการด้านวิศวกรรม

*เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015