เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของ GEL ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2520 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ GEL ได้เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ประเภทซีเมนต์พิเศษ ได้แก่ ปูนนอนชริ้งเกร้าท์ (Non-Shrink Grout Cement) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยเริ่มต้นทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ GEL และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัท Denki Kagaku Kabushiki Kaisha บริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ก่อสร้างชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ Denka

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา GEL ได้วิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ และเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่หลากหลายและครอบคลุมทุกประเภทงานก่อสร้างในปัจจุบัน

ด้วยความหลากหลายของสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง GEL จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในงานก่อสร้างได้หลากหลายประเภท ทั้งโครงการภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างอาคารสูงต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม โครงการหมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐบาล เช่น งานก่อสร้างสะพาน รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น รวมถึงการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติม ที่พักอาศัย

ประเภทของสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง GEL สามารถแบ่งออกตามประเภทการใช้งาน ได้แก่

 • งานเกร้าท์และเทฐานเครื่องจักร โดยมีกลุ่มสินค้า
 • งานป้องกันและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
 • งานปูวัสดุและตกแต่งผิว
 • งานกันซึม
 • งานฝังยึดเหล็กเสริมโครงสร้าง
 • งานยาแนวรอยต่อ
 • งานเพิ่มความแข็งแกร่งพื้นผิวคอนกรีต
 • น้ำยาผสมสำหรับคอนกรีต

นอกจากนี้ GEL ยังให้บริการงานด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทงาน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ได้แก่

 • งานระบบกันซึม
 • งานแก้ไขรอยแตกร้าว
 • งานเสริมกำลังโครงสร้าง
 • งานเจาะเสียบเหล็กเสริมโครงสร้าง
 • งานซ่อมแซมเฉพาะด้าน