ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทาง

ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทาง

คือ ระบบการก่อสร้างโครงสร้างพื้นที่ประยุกต์ใช้พลาสติกรีไซเคิลมาหล่อเป็นวัตถุรูปทรงต่าง ๆ เพื่อใช้แทนที่คอนกรีตในงานโครงสร้างพื้นอาคาร ซึ่งสามารถช่วยให้ปริมาณคอนกรีตที่ใช้งานและน้ำหนักของโครงสร้างลดลง โดยลูกบอลกลวงของระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทางนั้นมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทรงกลมแบน และรูปแบบทรงรี โดยแต่ละรูปแบบสามารถทำความหนาพื้นได้ดังนี้

Biaxial-Slab

รูปแบบทรงกลมแบน สามารถทำความหนาพื้นได้ระหว่าง 20 – 80 cm

รูปแบบทรงรี สามารถทำความหนาพื้นได้ระหว่าง 22 – 56 cm

โดยวิศวกรโครงสร้างสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทางได้โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศที่นำไปใช้งาน นอกจากนี้การก่อสร้างระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทางยังได้รับการรับรองโดย สถาบันวิศวกรรมโครงสร้างของเยอรมัน (Deutsches Institut für Bautechnik: DIBt)

ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทางไม่ใช่แค่เพียงทำให้พื้นมีน้ำหนักเบาลงเท่านั้น แต่ยังง่ายต่อการติดตั้งระหว่างเหล็กเสริมชั้นด้านบนและเหล็กเสริมด้านล่างซึ่งลูกบอลกลวงนี้จะถูกนำมาแทนที่คอนกรีตตามแผนการติดตั้งและการออกแบบโครงสร้างพื้นของวิศวกร โดยจะแบ่งการเทคอนกรีตออกเป็นสองช่วงเพื่อให้ง่ายต่อ การติดตั้งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการก่อสร้างพื้นคอนกรีต

ข้อดีของระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทาง

  • สะดวกในการติดตั้งและการใช้งาน
  • ลดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยรวม
  • ลดขนาดของโครงสร้างอันเนื่องมาจากน้ำหนักที่กระทำต่อโครงสร้างที่ลดลง
  • สามารถสร้างพื้นที่มีช่วงความระหว่างเสา (span) ได้ยาวกว่าพื้นทั่วไป
  • ระบบพื้นนี้เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลงานของเรา

ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทาง

สามารถดูผลงานในต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่ www.cobiax.com