ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป สำหรับงานสาธารณูปโภค

ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป สำหรับงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Segment & Girder) คือชิ้นส่วนคอนกรีตสำหรับงาน Infrastructure ที่สามารถหล่อจาก โรงงานแล้วส่งไปติดตั้งหน้าหน่วยงาน เนื่องจากการก่อสร้างในปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและการควบคุมคุณภาพของ งานก่อสร้าง ทำให้ผู้ประกอบการรับเหมาในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หันมาใช้ “ระบบชิ้ นส่วนคาน เสา พื้น คอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป” ในงานก่อสร้างประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ทันเวลา

หน้าตัดของชิ้นงาน

GEL สามารถผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Segment & Girder) หน้าตัดต่าง ๆ ตามความต้องการหลากหลาย ประเภท เช่น

  • คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดแบบกล่อง (Box Girder)
  • คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวยู (U Section Girder)
  • คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวไอ (I Section Girder)
  • คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวซี (C Section Girder)
  • แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Plank Girder)

Section

คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดแบบกล่อง

คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวยู

คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวไอ

คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวซี

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ผลงานของเรา

ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป สำหรับงานสาธารณูปโภค