IMAGINEERING YOUR DREAM

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (GEL) คือผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน GEL จึงพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตและบริการด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (GEL) คือผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน GEL จึงพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตและบริการด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (GEL) คือผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน GEL จึงพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตและบริการด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
เกี่ยวกับGeneral Engineering
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดในการส่งมอบสินค้าและให้บริการด้านวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพและมีคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม
ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

GEL ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการประกาศผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี หรือ CG score ที่จัดทำโดย ก.ล.ต. SET และ IOD ในปี 2563

GEL เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และคู่ค้า อย่างต่อเนื่อง

ดูทั้งหมด

กลุ่มบริษัทและพันธมิตร