GEL ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และลูกค้าในการเยี่ยมชมโรงงานและความพร้อมในการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) ในการเยี่ยมชมโรงงานและความพร้อมในการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Segmental Box Girder) สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก

 

โดย “โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ไว้วางใจใช้งานชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Segmental Box Girder) ของ GEL ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในงาน Infrastructure และแสดงให้เห็นถึงศักภาพของ GEL ในการรองรับงานก่อสร้างของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง