15 หลักทรัพย์ที่มีราคาซื้อ-ขาย ลดลงสูงสุด ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 (ข่าวหุ้น)

200921_ข่าวหุ้น