อีเมล์รับข่าวสาร

ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบสมัครรับข่าวสารของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อสมัครรับข่าวสารกับเราแล้ว ระบบของเราจะส่งอีเมล์ถึงคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อมีประกาศจากบริษัทหรือข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์