ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

อีเมล์: IR@GEL.CO.TH

โทร: 02-501-1055, 02-501-2020

แฟกซ์:  02-501-2134