ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ผู้ติดต่อ: คุณอธิกา มหาสุวรรณ์

อีเมล์: ir@gel.co.th

โทร: 02-501-1055, 02-501-2020 ต่อ 775

แฟกซ์:  02-501-2134