ร่วมงานกับ GEL

ร่วมงานกับ GEL

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดในการส่งมอบคุณค่าทางด้านวิศวกรรมสู่ลูกค้าและสังคม ผ่านสินค้าและบริการของบริษัทหลากหลายประเภท ประกอบไปด้วย เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มเจาะ เสาเข็มสปัน เสาเข็มดินซีเมนต์ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานอาคาร ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ระบบพื้นไร้คาน ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทาง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เราจึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของประเทศไทยผ่านงานก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน

ในฐานะที่ GEL เป็นอีกหนึ่งบริษัทวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ เราจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะที่ดีในการดูแลสังคม พร้อมทั้งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมโอกาสการสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็น คนดี คนเก่ง มีวัฒนธรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถสร้างและส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงสู่ลูกค้า คู่ค้า และประเทศชาติ

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้ที่ Jobthai และ Jobtopgun

GEL เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และคู่ค้า อย่างต่อเนื่อง

พนักงานของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามมาตรการความปลอดภัย และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อโควิด-19 โดย GEL ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก จึงได้เร่งดำเนินการจัดหาวัคซีน เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงครอบครัวของพนักงานโดยเร็วที่สุด GEL ขอเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน เพื่อให้ประเทศของเรากลับสู่สภาวะปกติ สามารถเดินหน้าเปิดประเทศและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจได้โดยเร็ว

ติดต่อแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร: 02-501-2020 ต่อ 461, 429

อีเมล์: HR@GEL.CO.TH