‘พรีคาสท์’ บูมอสังหาฯ แก้ปัญหาแรงงาน-ดีมานด์พุ่ง (กรุงเทพธุรกิจ)

170123_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88