ผู้บริหาร Cobiax Deutschland GmbH จากประเทศเยอรมนี เข้าพบ GEL

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ Mr.Mehmet Kelmendi (Managing Director) และ Mr.Emanuel Tilmes (Head of Finance) ผู้บริหารจาก บริษัท Cobiax Deutschland GmbH ผู้นำด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นด้วยระบบ Biaxial Slab ที่บินตรงจากประเทศเยอรมนี เพื่อเข้าพบกับ GEL ในฐานะคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวในประเทศไทย

 

เพื่อพูดคุยเรื่องการผลักดันการนำนวัตกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นด้วยระบบ Biaxial Slab มาใช้ในประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเข้าพบ GEL อีกครั้งของผู้บริหาร Cobiax Deutschland GmbH หลังจากผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง