เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ

เป็นเสาเข็มคอนกรีตเจาะหล่อในที่ โดยใช้วิธีการเจาะดินพร้อมติดตั้ง ปลอกเหล็ก (Steel Casing) ตลอดความยาวเสาเข็ม เพื่อป้องกัน การพังทลายของผนังชั้นดินที่ไม่มีความเสถียรภาพรอบหลุมเจาะ ทำให้มีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อน และทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งนิยม ใช้งานในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • โครงการที่มีการก่อสร้างฐานรากเพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างขนาดใหญ่
 • พื้นที่ที่ไม่สะดวกต่อการใช้เสาเข็มตอก
 • พื้นที่ที่ต้องการลดปัญหาเรื่องแรงดันดินจากการแทนที่ของเสาเข็ม
 • พื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม

ข้อมูลเบื้องต้นเสาเข็มเจาะ CIP

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 – 200 ซม.
 • ความยาวเสาเข็ม 8 – 60 เมตร
 • เป็นการเจาะเสาเข็มแบบใช้ปลอกเหล็กตลอดความยาวเสาเข็ม

ข้อดีของเสาเข็มเจาะ CIP

 1. แก้ไขปัญหาเรื่องความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบจากการ เคลื่อนตัวของดิน
 2. ลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง เมื่อเทียบกับเสาเข็มตอก
 3. ไร้แรงสะเทือนจากการติดตั้งเสาเข็ม
 4. สามารถเจาะผ่านชั้นดินอ่อน ชั้นทราย ชั้นหินกรวดโดยปราศจาก การพังทลายของชั้นดินด้วยปลอกเหล็ก (Steel Casing)
 5. แก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่สะดวกในการทำงานด้วยเสาเข็มตอก

ตารางเปรียบเทียบการก่อสร้าง

ระบบเจาะแห้งระบบเจาะแบบ Full casingระบบเจาะเปียก
การป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะใช้คุณสมบัติของชั้นดินใช้ Full casing ป้องกันใช้ Bentonite ป้องกัน
การป้องกันน้ำใต้ดินที่ปลายหลุมเจาะใช้คุณสมบัติของชั้นดินใช้น้ำในการป้องการแรงดันน้ำใต้ดินใช้ Bentonite ป้องกันแรงดันน้ำใต้ดิน
ความสะอาดของบริเวณไซต์งานก่อสร้างจากการติดตั้งขึ้นอยู่กับประเภทของดินที่ถูกเจาะขึ้นอยู่กับประเภทของดินที่ถูกเจาะดินผสม Bentonite
ความซับซ้อนของการทำงานไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนซับซ้อน

ผลงานของเรา

เสาเข็มเจาะ