เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) ร่วมทุนกับบริษัท Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (NC) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (Spun Pile) จากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด (GENCI) เพื่อดำเนินการผลิต จัดจำหน่าย พร้อมบริการติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตกลมแรงเหวี่ยง หรือ เสาเข็มสปัน โดยได้นำความรู้จากประเทศญี่ปุ่นในขั้นตอนการผลิต ทั้งการผสมคอนกรีต การบ่ม และการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เสาเข็มสปันเหมาะงานฐานรากของอาคาร ที่พักอาศัย โรงงาน ที่ต้องการความแข็งแรงของฐานรากสูง และยังช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาตอกเนื่องจากเสาเข็มมีลักษณะกลมกลวงตรงกลางจึงช่วยลดแรงดันของดินในขณะตอกได้ดี โดยเสาเข็มสปันของ GENCI ได้รับมาตรฐาน มอก. 398-2563 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400, 500, 600 และ 800 มิลลิเมตร

“เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง หรือ เสาเข็มสปัน” เป็นวิธีการผลิตเสาเข็มโดยใช้ข้อดีของคอนกรีตอัดแรง เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นของเสาเข็ม เช่น โมเมนต์ของการรับน้ำหนักของเสาเข็มเองในขณะขนย้าย หรือการรับโมเมนต์ขณะใช้งานตามความต้องการของผู้ออกแบบ ผสมกับการใช้คอนกรีตที่มีคุณภาพดีมีความแข็งแรงสูง โดยมี Strength of Concrete ไม่น้อยกว่า 500 ksc และในอนาคตอาจสามารถทำได้สูงถึง 1,230 ksc ตามมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นและมาตรฐาน NC รวมทั้งการใช้แรงเหวี่ยง (Centrifugal) ด้วยแรงเหวี่ยงตั้งแต่ 20g-32g เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีต ได้แก่ กำลังของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการเทแบบปกติ เพิ่มความทึบน้ำของคอนกรีตจะส่งผลถึงการป้องกันอากาศและคลอไรต์ที่ทำปฏิกิริยากับเหล็กทำให้เกิดสนิม ซึ่งคอนกรีตประเภทนี้เหมาะสมกับการใช้งานที่มีสภาวะพิเศษ เช่น ติดตั้งบริเวณแม่น้ำ ทะเล หรือสภาพดินที่มีคลอไรต์สูง เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิคของเสาเข็มคอนกรีตกลมแรงเหวี่ยง

DimensionConcrete Cross
Section Area (cm2)
Nominal
Weight
(kg/m)
Moment
of Inertial
(cm4)
Effective
Prestress
(kg/cm3)
Allowable Bearing
Capacity
Cracking MomentUltimate Bending
Moment
Compressive Strength
at Service Load
Diameter (mm)Thickness (mm)Length (m)(tons)(KN)(tons-m)(KN-m)(tons-m)(KN-m)(kg/cm2)day
400755-18766192106,489441171147.77
4.6946.058.9487.715005
500905-181,159290255,32447
1771736.379.3191.3618.16178.165005
6001005-181,571393510,509452402354.4015.27149.8028.50279.585005
8001205-182,5646411,527,870463913835.7134.46338.0362.59613.965005

ผลงานของเรา

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง