ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมใยแก้ว

ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมใยแก้ว

GEL ได้เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้วโดยนำความรู้การผลิตสินค้ามาจาก บริษัท ฟิลคินตัน บราเดอร์ จํากัด ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ทางบริษัทได้ผลิตสินค้านี้เพื่องานตกแต่งหลายอาคารที่ได้รับความนิยมในกรุงเทพฯ อาทิ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เพนนินซูล่าพลาซ่า อัมรินทร์พลาซ่า และโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้วทำจากส่วนผสมระหว่างซีเมนต์ ทราย และใยแก้วชนิดพิเศษมาทดแทนการใช้เหล็กเสริม จึงทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความบางแต่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถขึ้นรูปได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานตกแต่งต่าง ๆ เพื่อความสวยงามไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกอาคาร

คอนกรีตเสริมใยแก้ว มีส่วนประกอบ คือ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเส้นใยแก้ว 5 % โดยน้ำหนัก เมื่อผสมกับน้ำในสัดส่วนที่พอเหมาะ เมื่อปล่อยไว้ให้แข็งตัวเหมือนคอนกรีตทั่วไป ก็จะได้ชิ้นงานที่มีความแข็งแรง ทนทาน และ รูปทรงตามที่ต้องการ

ประเภทงานที่เหมาะสม

1. งานวัสดุหุ้มอาคาร (Façade):

งานหลังคา
เนื่องจากงานออกแบบทรงหลังคาเป็นส่วนออกแบบที่สำคัญส่วนหนึ่งในการบ่งบอกอัตลักษณ์ขององค์อาคาร ซึ่งในการออกแบบและผลิตชิ้นงานหลังคาเพื่อให้ได้ตามรูปทรงนั้น ๆ ในบางครั้งเป็นเรื่องยากอันเนื่องมาจากประเภทและน้ำหนักของวัสดุซึ่งถือเป็นภาระขององค์อาคาร สำหรับคอนกรีตเสริมใยแก้วนั้นสามารถขึ้นรูปได้ตามการออกแบบและมีน้ำหนักที่เบากว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป จึงทำให้ลดภาระด้านการรับน้ำหนักของงานโครงสร้างโดยรวม

งานเปลือกอาคาร

เนื่องจากงานเปลือกอาคารเปรียบเสมือนหน้าตาขององค์อาคาร ดังนั้นในการออกแบบวัสดุที่ใช้งานจึงขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ออกแบบนั้น ๆ สำหรับการออกแบบโดยใช้วัสดุประเภทคอนกรีตเสริมใยแก้วจะให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นคง เช่นเดียวกับงานโครงสร้างคอนกรีต ทั้งยังสามารถตอบสนองเรื่องรูปทรงที่หลากหลายมิติหรือรูปทรงที่มีส่วนโค้งเว้า มีเหลี่ยมมุม เป็นต้น นอกจากนั้นคอนกรีตเสริมใยแก้วยังสามารถผลิตชิ้นงานที่บางกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงทำให้ชิ้นงานมีน้ำหนักเบา ประหยัดการก่อสร้างโครงสร้างเพื่อการรองรับ

2. งานตกแต่งภายใน

ผนัง กรอบหน้าต่าง และงานประดับเสา

การใช้คอนกรีตเสริมใยแก้วเพื่อการตกแต่งทั้งงานภายในและงานภายนอก โดยเฉพาะงานลวดลายผนัง กรอบหน้าต่าง และงานประดับเสาเพิ่มความสวยงาม เพื่อเป็นไปตามรสนิยมของเจ้าของอาคารหรือผู้ออกแบบ ทำให้ได้จุดเด่นแตกต่างจากการ
ใช้วัสดุตกแต่งประเภทอื่น ทั้งการขึ้นรูปทรงที่หลากหลายมิติ พร้อมทั้งผิวสัมผัสที่กำหนดได้ เช่น ผิวเรียบมัน ผิวลายไม้ ผิวลายกราฟฟิก รวมทั้งสามารถเลือกเฉดสีตามต้องการ จนถึงการปิดผิวชิ้นงานด้วยวัสดุอื่น เช่น ปิดผิวด้วยกระเบื้องโมเสก กระจกเงา แผ่นทองเหลือง เป็นต้น

3. งานภูมิสถาปัตย์ (Landscape)

เนื่องจากคอนกรีตเสริมใยแก้วผลิตจากส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ จึงสามารถออกแบบได้หลายมิติ โดยมีลักษณะเลียนแบบรูปทรงตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมเพื่อการใช้งานทดแทนวัสดุธรรมชาติประเภทหิน โดยมีอายุงานกลางแจ้งที่ยาวนาน ทนทานต่อสภาพอากาศ และมีความแข็งแรง จึงเหมาะสมที่จะนำมาขึ้นรูปงาน เช่น งานก่อสร้างเลียนแบบถ้ำ น้ำตก ประติมากรรมกลางแจ้ง เป็นต้น

4. งานเฉพาะทาง

งานไม้แบบแบบติดตั้งถาวร

ในงานก่อสร้างโครงการที่มีการออกแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรูปทรงพิเศษ เช่น งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นทรงหลังคาโดม การเตรียมจัดทำและประกอบไม้แบบเพื่อรองรับงานโครงสร้างทรงโค้งดังกล่าว ไม่สามารถทำด้วยไม้แบบโดยทั่วไปได้ จำเป็นต้องผลิตไม้แบบรูปทรงโค้งสามมิติ ดังนั้นคอนกรีตเสริมใยแก้ว จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับงานลักษณะนี้ อีกทั้งคอนกรีตเสริมใยแก้วใช้วัสดุพื้นฐานคือปูนซีเมนต์ในการผลิต จึงมีความคงทนแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนานประหนึ่งงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป และเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถอดแบบออก อีกทั้งผิวสัมผัสที่ได้จากชิ้นงานคอนกรีตเสริมใยแก้วสามารถใช้เป็นผิวจริงของงานสถาปัตย์ที่มีความสวยงาม จึงช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก

งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพื่อการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม

ในการปรับปรุงและต่อเติมเพื่ออนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่ชำรุด สามารถทำได้โดยการลอกลายต้นแบบจากชิ้นส่วนเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เพื่อขึ้นแบบหล่อ และผลิตชิ้นงานนั้นด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว ทำให้ได้ชิ้นงานที่เหมือนชิ้นงานดั้งเดิมและสามารถตกแต่งสีผิวหรือฝังวัสดุปิดผิว เฉกเช่นเดียวกับชิ้นงานดั้งเดิม ซึ่งจะสะดวกและดำเนินงานได้รวดเร็วกว่าการจัดหาช่างผู้ชำนาญงานเพื่อปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารให้มีความคล้ายกับต้นแบบ

แผ่นผนังกันเสียง (Noise Barrier)
คอนกรีตเสริมใยแก้วในงานผนังกันเสียง เป็นระบบป้องกันเสียงที่มีคุณสมบัติในการลดความถี่ของเสียงของการจราจรได้อย่างดีเยี่ยม ทำหน้าที่ในการลดทอนเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังไปจุดรับเสียง โดยผนังกันเสียงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. ประเภทสะท้อนเสียง (Reflection Panels)
 2. ประเภทกระจายเสียง (Dispersion Panels)
 3. ประเภทดูดซับเสียง (Absorption Panels)

ข้อแตกต่างระหว่างคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว

หัวข้อ
คอนกรีตเสริมใยแก้ว

คอนกรีต
ความหนาแน่น 2,000-2,200 กก./ลบ.ม. 2,400 กก./ลบ.ม.
ความหนาของชิ้นงาน≥ 6 มม.≥ 75 มม.
น้ำหนัก21 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.180 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 75 มม.
การรับแรงดึงใช้เส้นใยแก้วใช้เหล็กเสริม
การขึ้นรูป 3Dไม่จำกัดรูปร่างสามารถทำได้ยาก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและมีน้ำหนักมากขึ้น

ผลงานของเรา

ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมใยแก้ว

ผลงานที่โดดเด่น

ตั้งแต่ปี 2522 – ปัจจุบัน

 • D’oro Coffee Shop
 • Holiday Inn Express
 • Paradise Park
 • BTS Project Evacuation Bridge
 • Bank of Thailand
 • The Platinium Fashion Mall
 • Navy Conventional Hall
 • Siam Future Town Center
 • Rama 8 Bridge Project
 • Central Chidlom
 • Siam Discovery Center
 • Central Ramintra
 • Water Mark Chaophraya
 • Central Wong Amat Beach Resort Pattaya
 • BTS Project Evacuation Bridge
 • IBIS Sathorn
 • Perfect Masterpiece Ratanathibeht
 • Summit Windmill
 • Lighting House Thong Lor 10
 • Sala @ sathorn
 • Emporio Place Sukhumvit 24
 • The Villa Ratanathiveht
 • The Perfect Master Ratanathibeth
 • L&H Ratchadamri
 • Billabong Shop Siam Center
 • Sathorn Heritage
 • Manhattan Chidlom
 • Jangwattana Court
 • Jaturust Jamjuree
 • Barracuda Hotel
 • Bank of Thailand
 • The Royal Saladaeng
 • Pearl Sukhumvit 60
 • Japanese Embassy
 • Aka Resort Hua Hin
 • Hong Kong Disneyland
 • Index Event Agency
 • Bangkok Boulevard
 • Smc Pneumatic Warehouse
 • Millennium Hilton Bangkok
 • Singapore Airline (add 1,2)
 • Central Krabi Bay Resort
 • Wilshire Condominium
 • The Platinum Fashion Mall
 • MMTH Mitsubishi
 • Dumrong CHaitham House
 • Ho-sakul House
 • Crystal Park
 • MRTA GRC Turnout Track Crossing
 • Erawan Hotel (renovate)
 • Navy Conventional Hall
 • St. Francis Xavier School, Muang Thong Thani
 • MRTA Hua Lumpong Station (additional)
 • Park And Ride- MRTA Parking Building
 • Siam Future Tower Center (Top Supermarket – Thong Lor)
 • Wat Dhammakaya
 • Community Gateway
 • Spa of Davis
 • Imperial Queen’s Park
 • Maxim Integrated Product
 • Nippon Paint
 • ama 8 Bridge Project
 • Disneyland Tokyo
 • Center Point
 • Mayfair Marriott Executive Service Apartment
 • Shinawatra University
 • Town- Hall Pattalung Province
 • Srinakarinwirote (Prasarnmit)
 • Suksawad Expressway (NB)
 • Phyathai Palace
 • King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
 • Bank of Thailand Renovation
 • Esso Administration Bldg., Sriracha
 • Baan Surawong
 • Evacuation bridge
 • The Golden Jubilee Museum of Agriculture, Pathumthani
 • Lost Legend, Japan
 • Mandarin Condo & Apartment
 • Behn Meyer
 • First Stage Expressway (Klongtoey)
 • Pathum Thani Water Work (NB)
 • Cable Protection
 • Sainoi Sub- station
 • Japanese Church, Japan
 • Sydney Land Australia
 • HRH Palace
 • Yontrakit Building Viphavadee
 • Ban Yantree
 • Central Chidlom
 • Trang College (production House)
 • U-Thong inn Hotel, Ayutthaya
 • Sathorn Garden
 • S-24
 • Police Hospital
 • Rayong Court
 • Ministry of Public Health (Gate)
 • Bann Pathumwan
 • Gulico (Phase II)
 • Sra-kaew Province Government Center Office
 • Showroom Isuzu Paholyothin
 • Siam Discovery Center
 • Isuzu Chiangmai
 • Srinakarinwirote (Prasarnmit)
 • Showroom Isuzu Romglaow
 • Conference Hall (Khonkaen University)
 • Pathumwan Resort
 • Takayama Ancient History Art Museum, Japan
 • Sailom Service Apartment
 • Sinphaet Hospital 2
 • Isuzu Suwinthawong
 • Isuzu Chiangrai
 • Satake Factory
 • Thai Japanese School
 • Ne. Second Stage Expressway Sector B
 • Sheraton Tower
 • Mr. Chanin Jearawanon House
 • Riverline Tower 2,4
 • Patumwan Resort
 • Samaggi Insurance Building
 • Isuzu Ratthanatibeht
 • Commercial Building Thonglor 15
 • Isuzu Onnut
 • Thai Insurance
 • Sinphaet Hospital
 • Independent Shop House
 • Baan Patumwan
 • Thai Japanese Association School
 • SV City
 • Silom Previous Tower
 • Nippon Paint Office
 • Century Hote
 • Faculty of Architecture (Chulalongkorn University)
 • Central City Bangna
 • Chiangmai University
 • Seacon Square
 • Riverine Place
 • Imperial Queen’s Park Hotel
 • Grand Amain Tower
 • Buphajit Building
 • Lakewood Country Club
 • Un Escap Convention Hall
 • Water Ford Tower
 • Maldman Government Maldive
 • Bangkok Riverpark Condominium
 • NB. Second Stage Expressway Sector A
 • Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
 • Grand Sole Hotel
 • Jomtien Complex
 • TFM Building
 • Dhipaya Insurance Building
 • Anti- Riot Section, Police Department
 • Prime Minister House
 • River Garden Building
 • Isuzu Pethburi Road
 • EK Patcharin Village
 • Ocean Shopping Mall,
 • Phuket
 • Part. Police Deparment
 • Suan Mark Apartment
 • Bangkok Metropolitan Municipal Pedestrian Bridge
 • I.R.C. Bhira Circuit, Pattaya
 • Asia Bank (Head office)
 • Trainee’s Hall, Nakorn Pathom
 • Ocean Shopping Mall, Hadyai
 • Peninsula Plaza Building
 • Wall Street Tower
 • Chulalongkorn University Assembly Hall
 • Silom Place Condominium
 • Sogo Department Store
 • National Semiconductor Factory Samutprakarn
 • Panthip Plaza Building
 • Amarin Plaza Building