จากการประกาศผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี หรือ CG score ที่จัดทำโดย ก.ล.ต. SET และ IOD ในปี 2563

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ร่วมกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์อีก 240 บริษัท จากการสำรวจบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กว่า 692 บริษัท โดยมีกลุ่มที่ได้คะแนนอยู่ระดับดีมาก (Very Good) จำนวน 246 บริษัท ระดับดี (Good) จำนวน 130 บริษัท และระบบดีพอใช้ (Satisfactory) หรือต่ำกว่า จำนวน 76 บริษัท

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง