ข่าวสารและกิจกรรม

  • All
  • ข่าวสารและกิจกรรม

GEL ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการประกาศผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี หรือ CG score ที่จัดทำโดย ก.ล.ต. SET และ IOD ในปี 2563

GEL เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และคู่ค้า อย่างต่อเนื่อง

GEL ขยายพอร์ตการขายงาน Infrastructure เดินหน้ารับงานภาครัฐแบบรัวๆ

GEL เดินหน้าปั้นพอร์ตรายได้กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ก่อสร้างอย่างเต็มตัว