ข่าวสารและกิจกรรม

  • All
  • ข่าวสารและกิจกรรม

GEL เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และคู่ค้า อย่างต่อเนื่อง

GEL ขยายพอร์ตการขายงาน Infrastructure เดินหน้ารับงานภาครัฐแบบรัวๆ

GEL เดินหน้าปั้นพอร์ตรายได้กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ก่อสร้างอย่างเต็มตัว