การลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง