Highway Route 81, Bang Yai – Kanchanaburi, Section 8