GEL ปิดดีลสวอปหุ้น ขึ้นเบอร์หนึ่งพรีคาสท์ไทย

GEL ปิดดีลสวอปหุ้น ขึ้นเบอร์หนึ่งพรีคาสท์ไทย

คุณธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) คุณอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH) คุณพรเทพ ศุภธราธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามสัญญาแลกหุ้น สัดส่วน 51% ในบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและสวอปหุ้น GEL โดย PSH เข้าถือหุ้น 18.26% ใน GEL มูลค่าประมาณ 582 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตและรองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น มุ่งสู่ผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำแห่งเดียวในประเทศไทย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)  สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

Related Blogs