10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 (ทันหุ้น)

 

 

170123_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%993