พฤกษา จับมือ GEL สวอปหุ้นก้าวสู่ผู้ผลิตพรีคาสท์รายใหญ่ (กรุงเทพธุรกิจ)

 

 

160123_bangkokbiznews-com