การลงทุนก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (ฐานรากอาคาร) และการลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) (แก้ไข)