ซีเมนต์พิเศษ

ในปี พ.ศ.2520 GEL ได้รับสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Denki Kagaku Kabushiki Kasha จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัวเด็นก้า ที่ใช้สำหรับงานเกร้าท์ต่างๆตั้งแต่เครื่องจักรขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่รวมถึงงานซ่อมแซมต่างๆ และเด็นก้าควิกแคปซูล ที่ใช้สำหรับงานฝังยึดเหล็กหรือแท่งสลักเกลียวในโครงสร้างคอนกรีต นอกจากนี้ GEL ยังมีผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษอื่นๆ ได้แก่ ปูนฉาบผิวบางสำหรับงานฉาบแต่งผนัง และปูนกาวสำหรับงานปูกระเบื้อง

DENKA PRETASCON Type-1

ลักษณะการใช้งาน

ซีเมนต์พิเศษประสิทธิภาพสูงสุดชนิดไม่หดตัว มีคุณสมบัติการไหลที่ดีและให้กำลังรับแรงอัดสูงทั้งช่วงต้นและปลาย

การใช้งาน
 • งานซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป
 • งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต เช่น เสา คาน และผิวหน้าถนน เป็นต้น
 • งานทำฐานรองรับเสา โครงสร้างสะพาน หรือรางเครน
 • งานเทเพื่อเติมเต็มช่องว่าง เช่น งานเทคอนกรีตบริเวณฐานราก หรืองานคอนกรีตที่เทไม่เต็มแบบหล่อ
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
 • งานทางวิศวกรรมต่างๆ ที่ต้องการค่ากำลังในการรับแรงมากกว่าคอนกรีตทั่วไป
 • งานที่ต้องการค่ากำลังรับแรงอัดในช่วงต้นสูง
 • งานหล่อเพื่อทำฐานรองรับเครื่องจักรตั้งแต่เครื่องจักรขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องจักรหนักหรือมีการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องปั่นไฟ เครื่องกังหันก๊าซ และอื่นๆ
คุณสมบัติและจุดเด่น
 • ไม่เยิ้มน้ำ
 • ไม่เกิดการหดตัว
 • ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไม่ทำให้เกิดสนิม และปราศจากคลอไรด์
 • มีความสามารถในการทำงานที่ดี ไหลเข้าแบบหรือช่องว่างได้ง่าย
 • ไม่มีฟองอากาศ ไม่เกิดโพรงในการเกร้าท์
 • ค่ากำลังรับแรงอัดสูงพิเศษ
 • ให้ค่าการรับแรงอัดได้สูงมากในช่วงต้นและปลาย สามารถรับแรงอัดได้ 370 ksc (Cu) ที่ 1 วัน และ 720 ksc (Cu) ที่ 28 วัน

DENKA TYPE RX

ลักษณะการใช้งาน

ซีเมนต์คุณภาพสูงชนิดไม่หดตัว มีคุณสมบัติการไหลที่ดีและให้กำลังรับแรงอัดสูงทั้งช่วงต้นและปลาย

การใช้งาน
 • งานซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป
 • งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต เช่น เสา คาน และผิวหน้าถนน เป็นต้น
 • งานทำฐานรองรับเสา โครงสร้างสะพาน หรือรางเครน
 • งานเทเพื่อเติมเต็มช่องว่าง เช่น งานเทคอนกรีตบริเวณฐานราก หรืองานคอนกรีตที่เทไม่เต็มแบบหล่อ
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
 • งานทางวิศวกรรมต่างๆ ที่ต้องการค่ากำลังในการรับแรงมากกว่าคอนกรีตทั่วไป
 • งานที่ต้องการค่ากำลังรับแรงอัดในช่วงต้นสูง
 • งานหล่อเพื่อทำฐานรองรับเครื่องจักรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
คุณสมบัติและจุดเด่น
 • ไม่เยิ้มน้ำ
 • ไม่เกิดการหดตัว
 • ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไม่ทำให้เกิดสนิม และปราศจากคลอไรด์
 • มีความสามารถในการทำงานที่ดี ไหลเข้าแบบหรือช่องว่างได้ง่าย
 • ไม่มีฟองอากาศ ไม่เกิดโพรงในการเกร้าท์
 • ค่ากำลังรับแรงอัดสูงพิเศษ
 • ให้ค่าการรับแรงอัดได้สูงมากในช่วงต้นและปลาย สามารถรับแรงอัดได้ 300 ksc (Cu) ที่ 1 วัน และ 700 ksc (Cu) ที่ 28 วัน

NON SHRINK GROUT TYPE GLH

ลักษณะการใช้งาน

ซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัว มีคุณสมบัติการไหลที่ดีใช้ในงานทั่วไป

การใช้งาน
 • งานซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป
 • งานทำฐานรองรับเสา โครงสร้างสะพาน หรือรางเครน
 • งานเทเพื่อเติมเต็มช่องว่าง เช่น งานเทคอนกรีตบริเวณฐานราก หรืองานคอนกรีตที่เทไม่เต็มแบบหล่อ
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
 • งานทางวิศวกรรมต่างๆที่ต้องการค่ากำลังในการรับแรงมากกว่าคอนกรีตทั่วไป
คุณสมบัติและจุดเด่น
 • ไม่เยิ้มน้ำ
 • ไม่เกิดการหดตัว
 • ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไม่ทำให้เกิดสนิม และปราศจากคลอไรด์
 • มีความสามารถในการทำงานที่ดี ไหลเข้าแบบหรือช่องว่างได้ง่าย
 • ไม่มีฟองอากาศ ไม่เกิดโพรงในการเกร้าท์
 • ค่ากำลังรับแรงอัดสูงพิเศษ

DENKA PRETASCON PADDING

ลักษณะการใช้งาน

มอร์ตาร์พิเศษชนิดไม่หดตัว ใช้ในการทำเต้าปูนสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักรหรือโครงสร้างเหล็ก

การใช้งาน
 • งานหล่อเพื่อทำฐานรองรับเครื่องจักรตั้งแต่เครื่องจักรขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องจักรหนักหรือมีการสั่นสะเทือน
 • เต้าปูนสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักรหรือโครงสร้างเหล็ก
คุณสมบัติและจุดเด่น
 • ไม่เยิ้มน้ำ
 • ไม่เกิดการหดตัว
 • ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไม่ทำให้เกิดสนิม และปราศจากคลอไรด์
 • คงรูปอยู่ตัวดี
 • ไม่มีฟองอากาศ ไม่เกิดโพรงในการเกร้าท์
 • ให้ค่าการรับแรงอัดได้สูงในช่วงต้นและปลาย สามารถรับแรงอัดได้ 350 ksc (Cu) ที่ 1 วัน และ 530 ksc (Cu) ที่ 28 วัน

DENKA QUICK CAPSULE

ลักษณะการใช้งาน

เดนก้า ควิก แคปซูล เป็นซีเมนต์พิเศษ โดยทั่วไปใช้ในงานฝังยึดหรือเสียบเหล็กในโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งสามารถเซ็ตตัวได้เร็วและให้ค่าการยึดเกาะที่สูง

การใช้งาน
 • งานเจาะเสียบเหล็กเสริมเพื่อต่อเติมโครงสร้าง
 • งานเจาะฝังยึดอื่นๆ เพื่อการซ่อมแซมหรือติดตั้ง
คุณสมบัติและจุดเด่น
 • ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • รับแรงดึงและแรงเฉือนได้สูง
 • ใช้กับรูคอนกรีตที่เปียกชื้น หรือมีน้ำขังได้
 • ใช้งานได้ทุกแนวระนาบ รวมถึงแนวดิ่ง
 • ทนต่อความร้อนได้ดี
 • ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์

SUPER SKIM COAT

ลักษณะการใช้งาน

ซีเมนต์ผสมสำเร็จสำหรับงานฉาบบาง สำหรับฉาบตกแต่งผนังคอนกรีต

การใช้งาน
 • ใช้ปิดรอยแตกร้าวของผนัง
 • ใช้ปิดรูพรุนของผนัง
 • ใช้ฉาบผนังตามรอยต่อของแบบ
 • ใช้ฉาบให้ผนังเรียบเนียนสวยงาม

คุณสมบัติและจุดเด่น

 • ไม่เกิดฝุ่นผงแคลเซียมขณะทำงานไม่เกิดการหัวตัว
 • ไม่เกิดเชื้อรา
 • ไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อน
 • มีแรงยึดเกาะสูง
 • ใช้งานง่าย ลื่นมือ
 • สามารถฉาบได้บางตั้งแต่ 1 – 3 มิลลิเมตร
 • สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

CEMENT TILE ADHESIVE

ลักษณะการใช้งาน

ปูนกาวผสมสำเร็จพร้อมใช้งาน สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป

การใช้งาน
 • กระเบื้องทั่วไป
 • กระเบื้องดูดซึมน้ำ
 • หินธรรมชาติ เช่น แกรนิต หินอ่อน
 • กระเบื้องอิฐดินเผา

คุณสมบัติและจุดเด่น

 • ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
 • แรงยึดเกาะสูง ไม่ลื่นหลุด
 • สามารถปูกระเบื้องพื้นด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ หินอ่อน แกรนิต ทุกขนาดได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • สามารถปูกระเบื้องผนังด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ โดยขนาดใหญ่สุด 30X30 ซม.

EPOXY INJECTION EPOXY GEL-S1

ลักษณะการใช้งาน

เป็นเรซิ่นที่มีความหนืดต่ำเหมาะสำหรับงานอัดฉีด ซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างคอนกรีต เช่น พื้นคอนกรีตร้าว, เสาคอนกรีตร้าว, คานคอนกรีตร้าว

คุณสมบัติและจุดเด่น
 • สามารถอัดฉีดในรอยร้าวคอนกรีต และในโครงสร้างต่างๆ ได้ทุกแนวระนาบ
 • สามารถยึดติดกับคอนกรีต, หิน
 • ใช้สำหรับรอยแตกร้าวที่บนพื้นผิวขนาด 2 mm. และลึกลงไปถึง 0.1 mm.
 • ใช้ในการผสมกันง่ายตามอัตราส่วนที่กำหนด
 • การยึดตัวได้ดี และงานแรงดึงสูงเหมาะกับโครงสร้างที่มีการสั่นสะเทือนมากๆ หรือคอนกรีตที่รองรับฐานเครื่องจักร

EPOXY INJECTION EPOXY GEL-S2

ลักษณะการใช้งาน

เป็นเรซิ่นที่มีความหนืดต่ำเหมาะสำหรับงานอัดฉีด ซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างคอนกรีต เช่น พื้นคอนกรีตร้าว, เสาคอนกรีตร้าว, คานคอนกรีตร้าว

คุณสมบัติและจุดเด่น
 • สามารถอัดฉีดในรอยร้าวคอนกรีต และในโครงสร้างต่างๆ ได้ทุกแนวระนาบ
 • สามารถยึดติดกับคอนกรีต, หิน
 • ใช้สำหรับรอยแตกร้าวที่บนพื้นผิวขนาด 2 mm. และลึกลงไปถึง 0.1 mm.
 • ใช้ในการผสมกันง่ายตามอัตราส่วนที่กำหนด การยึดตัวได้ดี และงานแรงดึงสูงเหมาะกับโครงสร้างที่มีการสั่นสะเทือนมากๆ หรือคอนกรีตที่รองรับฐานเครื่องจักร

WATER STOP

ลักษณะการใช้งาน

เป็นยางที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาของน้ำรั่วซึมโดยใช้แถบยางกันซึมในการวางเชื่อมต่อระหว่างรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวได้ และเคลื่อนตัวไม่ได้ ในโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ ซึ่งตัวยางกันซึมจะทำหน้าที่เป็นตัวยางป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

คุณสมบัติและจุดเด่น
 • ยางกันซึม มีแบบ 2 ปุ่ม และ 3 ปุ่ม
 • มีหลายขนาดตามความต้องการ
 • แผ่นยางที่มีความหยืดหยุ่นสูง
 • แผ่นยางกันซึมน้ำ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D792/D2240/D412/D624

BRISTAR 100

ลักษณะการใช้งาน

ไบร์สตาร์ เป็นเคมีพิเศษใช้สำหรับงานทำลายหิน และคอนกรีตโดยการทำลายเงียบ ไม่ทำให้เกิดเสียงดังในขณะทำลาย ไบร์สตาร์มีลักษณะเป็นผงคล้ายซีเมนต์เพียงนำไปผสมกับน้ำสะอาดก็สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติและจุดเด่น
 • นำไบร์สตาร์ผสมกับน้ำสะอาด ไบร์สตาร์จะทำปฎิกิริยาทางเคมีกับน้ำเกิดแรงดัน และขยายตัวขึ้นหลังจากทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง โดยเกิดแรงดันสูงสุดมากกว่า 6,000 ตัน/ตรม. ที่อายุ 36 ชั่วโมง ขึ้นไป
 • หลังจากทำปฏิกิริยาแล้ว ไบร์สตาร์จะเกิดการแข็งตัว และมีอุณหภูมิสูงขึ้น
 • แรงดันของไบร์สตาร์ จะทำให้หินหรือคอนกรีตเกิดการแตกร้าวออกจากดิน เมื่อน้ำไปเทหยอดลงในรูเจาะที่เตรียมไว้อย่างถูกต้อง

DENKA Q-TEX TYPE 3

ลักษณะการใช้งาน

เด้นก้า คิวเทค เป็นซีเมนต์พิเศษชนิดแข็งตัวเร็วและไม่หดตัวใช้สำหรับงานอุดรอยรั่วหยุดน้ำได้ทันที และงานอุดฉาบซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป โดยเมื่อนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง แล้วจะมีคุณสมบัติการยึดเกาะสูงเป็นเนื้อเดียวกันกับโครงสร้างและรับกำลังอัดให้สูง

คุณสมบัติและจุดเด่น
 • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่มีน้ำรั่วซึม เช่น บ่อน้ำ, อุโมงค์, เขื่อน
 • สีของคิวเทค เป็นเหมือนผงซีเมนต์
 • ใช้ผสมกับน้ำแล้วใช้งานทันที

GEL SEALANT MS

ผลิตภัณฑ์ยาแนวมีส่วนผสม Advance Polymer (SMX) ชนิด 1 ส่วน มีคุณสมบัติเป็นกลาง ยืดหยุ่นตัวและคุณภาพสูง

ลักษณะการใช้งาน

 • แนวรอยตัวและรอยต่อที่มีการขยายตัว เช่น ปิดรอยต่อบริเวณขอบหน้าต่างหรือประตู แนวรอยต่อระหว่างผนังและฝ้าอาคาร
 • ใช้เพื่อปิดและยึดติดในอาคารและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 • ใช้เป็นกาวยาแนวเพื่อปิดรอยต่อของจุดต่อทั่วไป

คุณสมบัติและจุดเด่น

 • มีคุณสมบัติในการฉีดพ่นที่ดี
 • มีความยืดหยุ่นหลังผ่านการบ่มและมีความคงทนสูง
 • มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมในเกือบทุกพื้นผิวแม้พื้นผิวที่มีความชื้นเล็กน้อย
 • สามารถใช้สีน้ำทาทับได้
 • ไม่มีกลิ่น
 • มีความทนทานต่อสภาพอากาศและรังสี UV ได้ดี
 • พื้นผิวของอาคารทั่วไป เช่น ไม้ PVC พลาสติก อิฐ คอนกรีต กระเบื้องเซรามิค เหล็ก (ต้องเป็นวัสดุแข็ง สะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น และคราบจาระบี หรือน้ำมัน)

GEL EPOXY SMART FIX

น้ำยาเจาะเสียบเหล็กอีพ็อกซี่ชนิดสองส่วนผสม คุณภาพสูง สําหรับงานฝังยึดและงานทั่วไป

ขนาดบรรจุ 390 มล.

ลักษณะการใช้งาน

 • งานเจาะเสียบเหล็กเสริมเพื่อต่อเติมโครงสร้าง
 • งานเจาะฝังยึดอื่นๆ เพื่อการซ่อมแซมหรือติดตั้ง
 • งานฝังยึดหรือซ่อมแซมแผ่นเหล็กฉาก
 • งานซ่อมแซมโครงสร้างหรือระเบียงกั้น

คุณสมบัติและจุดเด่น

 • เป็นอีพ็อกซี่เรซินบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสไตรีน ป้องกันกรดอัลคาไลน์และเกลือ
 • เป็นของเหลวหนืดที่มีคุณสมบัติไหลได้ดี เหมาะกับการใช้งานในแนวระนาบและแนวดิ่ง
 • มีค่ากําลังรับแรงอัด กําลังรับแรงดัด และกําลังยึดเกาะสูง
 • มีประสิทธิภาพในการต้านแรงสั่นสะเทือน ความล้าและความเครียดในระยะยาวได้ดี
 • บรรจุในหลอดสูญญากาศ ทําให้ไม่มีฟองอากาศ และมีส่วนผสมที่สม่ำเสมอ
 • สามารถใช้ได้กับวัสดุคอนกรีต หินธรรมชาติหรือหินสังเคราะห์เหล็ก ไม้ พลาสติก และ วัสดุประเภทอื่นๆ