ชิ้นส่วนคาน เสา พื้น คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ชิ้นส่วนคาน เสา พื้น คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Segment & Girder) คือชิ้นส่วนคอนกรีตสำหรับงาน Infrastructure ที่สามารถหล่อจากโรงงานแล้วส่งไปติดตั้งหน้าหน่วยงาน เนื่องจากการก่อสร้างในปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ทำให้ผู้ประกอบการรับเหมาในอุตสาหกรรมการก่อสร้างหันมาใช้ “ระบบชิ้นส่วนคาน เสา พื้น คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป” ในงานก่อสร้างประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ทันเวลา

หน้าตัดของชิ้นงาน

GEL สามารถผลิตชิ้นส่วนคาน เสา พื้น คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Segment & Girder) หน้าตัดต่างๆตามความต้องการหลากหลายประเภท เช่น

คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดแบบกล่อง

คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวยู

คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวไอ

คานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวซี

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

มีคุณภาพสูง

คุณภาพสูงเพราะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมการผลิตในแต่ละขั้นตอนและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานให้ตรงตามรายละเอียดของแบบก่อสร้างและมาตรฐานของส่วนงานที่ราชการกำหนด โดยวิศวกรที่ชำนาญการ

ใช้แรงงานน้อย

ใช้แรงงานในงานก่อสร้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ ง่ายต่อการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนที่เป็นที่พักคนงาน

ลดต้นทุนและเวลาในการก่อสร้าง

ลดขั้นตอนการทำงานที่หน้างาน เพราะชิ้นงานทั้งหมดผลิตจากโรงงาน ก่อนที่จะส่งไปหน้างานเพื่อติดตั้ง ทำให้สามารถลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการก่อสร้างลง เมื่อเทียบกับระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่

ลดปัญหาขยะและมลพิษจากงานก่อสร้าง

ชิ้นงานทั้งหมดผลิตจากโรงงานและส่งไปติดตั้งที่หน้างาน จึงไม่มีเศษวัสดุก่อสร้างหรือขยะจากงานก่อสร้างปริมาณมากเหมือนการก่อสร้างแบบหล่อในที่