เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง-เสาเข็มเจาะ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 396-2549) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ ISO 9001:2015 ทำให้มั่นใจได้ทั้งเรื่อง คุณภาพและความปลอดภัย โดยตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ GEL ได้ให้บริการผลิตและติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงกว่าสองล้านต้น อันแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้แบรนด์ GEL


นอกจากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแล้ว GEL ยังมีผลิตภัณฑ์เสาเข็มเจาะระบบ CIP : Bored Cast-in-Situ Pile เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์เสาเข็มของ GEL นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์สำหรับงานฐานรากของอาคารรูปแบบต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบัน GEL ได้ผลิตเสาเข็มหลากหลายชนิดและขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

 • คอนกรีต มีกำลังรับแรงอัดประลัย (Compressive Strength) เมื่อทดสอบที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก/ตร.ซม. สำหรับตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.
 • ปูนซีเมนต์ ที่ใช้คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ให้กำลังรับแรงอัดเร็วมาตรฐาน ASTM C150 และ มอก.15 เล่ม 1- 2547
 • น้ำยาผสมคอนกรีต ตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดต่อวัสดุมวลรวมที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้คอนกรีตได้ค่ากำลังรับแรงอัดสูงในช่วงเวลาที่กำหนด
 • วัสดุหินและทรายที่สะอาดคัดคุณภาพและแหล่งวัตถุดิบ เพื่อให้ส่วนผสมต่าง ๆ จับตัวได้ดีและมีค่ากำลังรับแรงอัดสูง
 • การผลิตเป็นไปตามกระบวนการผลิตการอัดแรงแบบดึงเหล็กก่อนเทคอนกรีต ( Prestressed Concrete )
 • กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 250 กก./ตร.ซม. จึงสามารถทำการอัดแรงคอนกรีตได้
 • ผ่านขบวนการบ่มด้วยน้ำ 3 – 7 วัน จึงสามารถขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างและตอกได้

ประเภทของเสาเข็มที่จำหน่าย

เสาเข็มไอ

 • เสาเข็มคอนกรีตแบบภาคตัดขวางรูปตัว I เหมาะสำหรับงานหมู่บ้าน คลังสินค้า โรงงานขนาดเล็ก อาคารแนวราบ มีให้เลือกตั้งแต่ความยาว 4-29 เมตร

เสาเข็มเหลี่ยม

 • เสาเข็มคอนกรีตแบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับงานโรงงาน อาคารแนวราบ อาคารแนวสูง และโครงสร้างพื้นฐาน มีให้เลือกตั้งแต่ความยาว 4-30 เมตร

เสาเข็มสี่เหลี่ยมกลวง

 • เสาเข็มคอนกรีตแบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมกลวง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน มีให้เลือกตั้งแต่ความยาว 10-30 เมตร

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง

 • เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง โดยที่ค่ากำลังรับแรงอัดอยู่ที่ 500 กก/ตร.ซม. (ทรงกระบอก) ที่ 5 วัน เหมาะสำหรับงานโรงงาน อาคารแนวราบ อาคารแนวสูง และโครงสร้างพื้นฐาน

เสาเข็มเจาะระบบเปียก Bored Cast-in-Situ Pile (CIP)

เสาเข็มเจาะ CIP : Bored Cast-in-Situ Pile เป็นเสาเข็มคอนกรีตเจาะหล่อในที่ โดยใช้วิธีการเจาะดินพร้อมติดตั้งปลอกเหล็ก (Steel Casing) ตลอดความยาวเสาเข็ม เพื่อป้องกันการพังทลายของผนังชั้นดินที่ไม่มีความเสถียรภาพรอบหลุมเจาะ ทำให้มีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อน และทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งนิยมใช้งานในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • โครงการที่มีการก่อสร้างฐานรากเพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างขนาดใหญ่
 • พื้นที่ที่ไม่สะดวกต่อการใช้เสาเข็มตอก
 • พื้นที่ที่ต้องการลดปัญหาเรื่องแรงดันดินจากการแทนที่ของเสาเข็ม
 • พื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม

เสาเข็มเจาะ CIP เป็นการเจาะเสาเข็มแบบใช้ปลอกเหล็กตลอดความยาวเสาเข็ม มีบริการตั้งแต่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 - 100 เซนติเมตร ความยาว 8 - 30 เมตร

ข้อดีของเสาเข็มเจาะ

 1. แก้ไขปัญหาเรื่องความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบจากการเคลื่อนตัวของดิน
 2. ลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง เมื่อเทียบกับเสาเข็มตอก
 3. ไร้แรงสะเทือนจากการติดตั้งเสาเข็ม
 4. แก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่สะดวกในการทำงานด้วยเสาเข็มตอก
 5. สามารถเจาะผ่านชั้นดินอ่อน ชั้นทราย ชั้นหินกรวด โดยปราศจากการพังทลายของชั้นดินด้วยปลอกเหล็ก (Steel Casing)

bored-pile-1.jpg#asset:2376

GEL เป็นผู้นำด้านเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในวงการค้าวัสดุก่อสร้างด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 50 ปี และเรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับโครงสร้างคอนกรีต ระบบพื้นไร้คาน