เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ตั้งแต่ปี พศ.2505 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัทฯ นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์สำหรับงานฐานรากของอาคารรูปแบบต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อน บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดระยะเวลากว่า 53 ปี บริษัทฯได้ผลิตและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงมาแล้วกว่าสองล้านต้น อันแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้แบรนด์ GEL

GEL มีผู้บริหารและทีมงานมากด้วยทักษะและประสบการณ์ มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นคุณภาพและบริการ มีการตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง มีการเลือกใช้วัสดุที่ได้คุณภาพ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.396-2549 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิเช่น เสาเข็มเขื่อน Concrete Sheet Pile เพื่อสนองความต้องการของงานก่อสร้างทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

 • คอนกรีต มีกำลังรับแรงอัดประลัย (Compressive Strength) เมื่อทดสอบที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก/ตร.ซม. สำหรับตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.
 • ปูนซีเมนต์ ที่ใช้คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ให้กำลังรับแรงอัดเร็วมาตรฐาน ASTM C150 และ มอก.15 เล่ม 1- 2547
 • น้ำยาผสมคอนกรีต ตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดต่อวัสดุมวลรวมที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้คอนกรีตได้ค่ากำลังรับแรงอัดสูงในช่วงเวลาที่กำหนด
 • วัสดุหินและทรายที่สะอาดคัดคุณภาพและแหล่งวัตถุดิบ เพื่อให้ส่วนผสมต่าง ๆ จับตัวได้ดีและมีค่ากำลังรับแรงอัดสูง
 • การผลิตเป็นไปตามกระบวนการผลิตการอัดแรงแบบดึงเหล็กก่อนเทคอนกรีต ( Prestressed Concrete )
 • กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 250 กก./ตร.ซม. จึงสามารถทำการอัดแรงคอนกรีตได้
 • ผ่านขบวนการบ่มด้วยน้ำ 3 – 7 วัน จึงสามารถขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างและตอกได้

ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

 • ลวด PC Wire เป็นลวดชนิด Uncoated Stress Relived Steel Wire Indented แบบ Single Wire ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. 5มม. ตามมาตรฐาน มอก.95-2540 ชนิดเกรด 1770 โดยมีกำลังดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 18,000 กก./ตร.ซม.
 • ลวด PC Strand 7 Wire เป็นลวดชนิด Uncoated 7 Wire Stress Relived Strand ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 ชนิดเกรด 1860 โดยมีกำลังดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 19,000 กก./ตร.ซม.

เหล็กปลอก

 • ลวดเหล็กกล้าดึงเย็น (Cold Draw Steel Wire) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. และ 4 มม. ตามมาตรฐาน มอก.747-2531 โดยมีกำลังดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 5,600 กก./ตร.ซม.
 • เหล็กเส้นกลม (Round Bar ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และ 9 มม. ตามมาตรฐาน มอก.20-2543 โดยมีกำลังดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.
 • การดึงลวดเหล็กแรงดึงกำลังสูงในการผลิตจะถูกดึงให้ยึดออกด้วยแรงดึงไม่เกินกว่า 70 – 75% ของกำลังดึงประลัยสูงสุดเพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรง

ข้อกำหนดในการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็ม

 • ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงตามหน้าตัดของเสาเข็มเป็นค่าประมาณการเบื้องต้นในการเลือกใช้ การรับน้ำหนักโดยรวมจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของชั้นดินในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง ประกอบด้วย
 • ความยาวของเสาเข็มสามารถผลิตสูงสุดตามความต้องการได้ด้วยรูปแบบเสาเข็มต่อเชื่อม (Composite Pile)
GEL เป็นผู้นำด้านเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในวงการค้าวัสดุก่อสร้างด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 50 ปี และเรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับโครงสร้างคอนกรีต ระบบพื้นไร้คาน