ติดต่อ IR

General Enginnering Investor Relations
44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

อีเมล์

IR@GEL.CO.TH

โทร

+6625011055

แฟ๊กซ์

+6625012134


กรุณาระบุข้อมูลที่ต้องการติดต่อ