คอนกรีตเสริมใยแก้ว

GEL ได้เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว เมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท ฟิลคินตัน บราเดอร์ จำกัด ประเทศอังกฤษ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้วเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากคอนกรีตเสริมใยแก้ว เป็นส่วนผสมระหว่างซีเมนต์กับใยแก้วชนิดพิเศษ จึงทำให้ได้เนื้อผิวที่บางแต่มีความแข็งแรง ซึ่งง่ายต่อการทำรูปร่าง สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งต่างๆ เพื่อความสวยงาม และสามารถติดตั้งได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ

ส่วนประกอบ

คอนกรีตเสริมใยแก้ว มีส่วนประกอบดังนี้ คือ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และใยแก้วในอัตราส่วนประมาณ 5% โดยน้ำหนักเมื่อผสมกับน้ำในสัดส่วนที่พอเหมอะ และทิ้งให้แข็งตัวเหมือนคอนกรีตธรรมดาทั่วๆไป ก็จะได้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานสำหรับงานก่อสร้างคุณลักษณะ

ถ้าจะเปรียบเทียบคุณลักษณะของคอนกรีตกับคอนกรีตรเสริมใยแก้ว จะเห็นได้ว่าคอนกรีตจำเป็นที่จะต้องมีเหล็กเสริมเพื่อรับแรงดึงและจำเป็นที่จะต้องมีระยะ Cover จึงทำให้คอนกรีตจำเป็นที่จะต้องมีความหนา อย่างน้อย 50 mm. ซึ่งทำให้น้ำหนักของโครงสร้างมากขึ้น และถ้าเป็นรูปทรงที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่ผิวมากๆจะทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ คอนกรีตเสริมใยแก้วเป็นซีเมนต์ที่เสริมใยแก้ว ทำให้สามารถรับแรงดึงได้ นอกจากนี้เรายังสามารถทำให้คอนกรีตเสริมใยแก้ว บางได้ถึง 6 mm. จึงมีน้ำหนักเบาและขึ้นรูปเป็นลักษณะต่างๆได้ง่าย ทำให้ก่อสร้างโดยไม่ต้องคำนึงน้ำหนักของโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมใยแก้ว เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่มีความหลากหลายมากที่สุด สำหรับสถาปนิกและวิศวกร

คอนกรีตเสริมใยแก้ว

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ช่วยให้สถาปนิกและวิศวกรนำเสนอผลงานที่ออกแบบอย่างหรูหราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถจำลองชิ้นงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้ ทั้งนี้สามารถทาสีบนชิ้นงาน, ประดับชิ้นงานด้วยหินทรายละเอียด หรือแม้แต่นำไปใช้งานได้เลย เพราะชิ้นงานสีธรรมชาติซึ่งเป็นสีเทาหรือขาวก็มีพื้นผิวที่เรียบพร้อมใช้

  • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว มีน้ำหนักเบาง่ายและรวดเร็วในการติดตั้ง
  • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับงานที่ต้องผลิตซ้ำหลายๆชิ้นและงานปรับปรุงโฉมใหม่
  • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ช่วยลดน้ำหนักของอาคาร นำไปสู่การลดต้นทุนในงานโครงสร้างหลักและงานฐานรากได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบพื้นผิวมีความยืดหยุ่น

pd4-4.jpg#asset:681:resizeimagewidth720