คอนกรีตเสริมใยแก้ว

GEL ได้เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้วโดยนำความรู้การผลิตสินค้ามาจากบริษัท ฟิลคินตัน บราเดอร์ จํากัด ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ทางบริษัทได้ผลิตสินค้านี้เพื่องานตกแต่งหลายอาคารที่ได้รับความนิยมในกรุงเทพฯ อาทิ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เพนนินซูล่าพลาซ่า อัมรินทร์พลาซ่า และโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้วทำจากส่วนผสมระหว่างซีเมนต์ ทราย และใยแก้วชนิดพิเศษมาทดแทนการใช้เหล็กเสริม จึงทําให้ได้ชิ้นงานที่มีความบางแต่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถขึ้นรูปได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานตกแต่งต่าง ๆ เพื่อความสวยงามไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกอาคาร

ส่วนประกอบ

คอนกรีตเสริมใยแก้ว มีส่วนประกอบดังนี้ คือ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเส้นใยแก้ว 5 % โดยน้ำหนัก เมื่อผสมกับน้ำในสัดส่วนที่พอเหมาะ เมื่อปล่อยไว้ให้แข็งตัวเหมือนคอนกรีตทั่วไป ก็จะได้ชิ้นงานที่มีความแข็งแรง ทนทาน และ รูปทรงตามที่ต้องการ

ประเภทงานที่เหมาะสม

1. งานวัสดุหุ้มอาคาร

 • งานหลังคา / Roofing

เนื่องจากงานออกแบบทรงหลังคาเป็นส่วนออกแบบที่สำคัญส่วนหนึ่งในการบ่งบอกอัตลักษณ์ขององค์อาคาร ซึ่งในการออกแบบและผลิตชิ้นงานหลังคาเพื่อให้ได้ตามรูปทรงนั้น ๆ ในบางครั้งเป็นเรื่องยากอันเนื่องมาจากประเภทและน้ำหนักของวัสดุซึ่งถือเป็นภาระขององค์อาคาร สำหรับคอนกรีตเสริมใยแก้วนั้นสามารถขึ้นรูปได้ตามการออกแบบและมีน้ำหนักที่เบากว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป จึงทำให้ลดภาระด้านการรับน้ำหนักของงานโครงสร้างโดยรวม

 • งานเปลือกอาคาร

เนื่องจากงานเปลือกอาคารเปรียบเสมือนหน้าตาขององค์อาคาร ดังนั้นในการออกแบบวัสดุที่ใช้งานจึงขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ออกแบบนั้น ๆ สำหรับการออกแบบโดยใช้วัสดุประเภทคอนกรีตเสริมใยแก้วจะให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นคง เช่นเดียวกับงานโครงสร้างคอนกรีต ทั้งยังสามารถตอบสนองเรื่องรูปทรงที่หลากหลายมิติหรือรูปทรงที่มีส่วนโค้งเว้า มีเหลี่ยมมุม เป็นต้น นอกจากนั้นคอนกรีตเสริมใยแก้วยังสามารถผลิตชิ้นงานที่บางกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงทำให้ชิ้นงานมีน้ำหนักเบา ประหยัดการก่อสร้างโครงสร้างเพื่อการรองรับ

2. งานตกแต่งภายใน

 • ผนัง กรอบหน้าต่าง และงานประดับเสา

การใช้คอนกรีตเสริมใยแก้วเพื่อการตกแต่งทั้งงานภายในและงานภายนอก โดยเฉพาะงานลวดลายผนัง กรอบหน้าต่าง และงานประดับเสาเพิ่มความสวยงาม เพื่อเป็นไปตามรสนิยมของเจ้าของอาคารหรือผู้ออกแบบ ทำให้ได้จุดเด่นแตกต่างจากการใช้วัสดุตกแต่งประเภทอื่น ทั้งการขึ้นรูปทรงที่หลากหลายมิติ พร้อมทั้งผิวสัมผัสที่กำหนดได้ เช่น ผิวเรียบมัน ผิวลายไม้ ผิวลายกราฟฟิก รวมทั้งสามารถเลือกเฉดสีตามต้องการ จนถึงการปิดผิวชิ้นงานด้วยวัสดุอื่น เช่น ปิดผิวด้วยกระเบื้องโมเสก กระจกเงา แผ่นทองเหลือง เป็นต้น

3. งานภูมิสถาปัตย์

เนื่องจากคอนกรีตเสริมใยแก้วผลิตจากส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ จึงสามารถออกแบบได้หลายมิติ โดยมีลักษณะเลียนแบบรูปทรงตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมเพื่อการใช้งานทดแทนวัสดุธรรมชาติประเภทหิน โดยมีอายุงานกลางแจ้งที่ยาวนาน ทนทานต่อสภาพอากาศ และมีความแข็งแรง จึงเหมาะสมที่จะนำมาขึ้นรูปงาน เช่น งานก่อสร้างเลียนแบบถ้ำ น้ำตก ประติมากรรมกลางแจ้ง เป็นต้น

4. งานเฉพาะทาง

 • งานไม้แบบแบบติดตั้งถาวร

ในงานก่อสร้างโครงการที่มีการออกแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรูปทรงพิเศษ เช่น งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นทรงหลังคาโดม การเตรียมจัดทำและประกอบไม้แบบเพื่อรองรับงานโครงสร้างทรงโค้งดังกล่าว ไม่สามารถทำด้วยไม้แบบโดยทั่วไปได้ จำเป็นต้องผลิตไม้แบบรูปทรงโค้งสามมิติ ดังนั้นคอนกรีตเสริมใยแก้ว จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับงานลักษณะนี้ อีกทั้งคอนกรีตเสริมใยแก้วใช้วัสดุพื้นฐานคือปูนซีเมนต์ในการผลิต จึงมีความคงทนแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนานประหนึ่งงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป และเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถอดแบบออก อีกทั้งผิวสัมผัสที่ได้จากชิ้นงานคอนกรีตเสริมใยแก้วสามารถใช้เป็นผิวจริงของงานสถาปัตย์ที่มีความสวยงาม จึงช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก

 • งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพื่อการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม

ในการปรับปรุงและต่อเติมเพื่ออนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่ชำรุด สามารถทำได้โดยการลอกลายต้นแบบจากชิ้นส่วนเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เพื่อขึ้นแบบหล่อ และผลิตชิ้นงานนั้นด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว ทำให้ได้ชิ้นงานที่เหมือนชิ้นงานดั้งเดิมและสามารถตกแต่งสีผิวหรือฝังวัสดุปิดผิว เฉกเช่นเดียวกับชิ้นงานดั้งเดิม ซึ่งจะสะดวกและดำเนินงานได้รวดเร็วกว่าการจัดหาช่างผู้ชำนาญงานเพื่อปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารให้มีความคล้ายกับต้นแบบ

 • แผ่นผนังกันเสียง

คอนกรีตเสริมใยแก้วในงานผนังกันเสียง เป็นระบบป้องกันเสียงที่มีคุณสมบัติในการลดความถี่ของเสียงของการจราจรได้อย่างดีเยี่ยม ทำหน้าที่ในการลดทอนเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังไปจุดรับเสียง โดยผนังกันเสียงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. ประเภทสะท้อนเสียง
 2. ประเภทกระจายเสียง
 3. ประเภทดูดซับเสียง
คอนกรีตเสริมใยแก้ว เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่มีความหลากหลายมากที่สุด สำหรับสถาปนิกและวิศวกร

คอนกรีตเสริมใยแก้ว

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ช่วยให้สถาปนิกและวิศวกรนำเสนอผลงานที่ออกแบบอย่างหรูหราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถจำลองชิ้นงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้ ทั้งนี้สามารถทาสีบนชิ้นงาน, ประดับชิ้นงานด้วยหินทรายละเอียด หรือแม้แต่นำไปใช้งานได้เลย เพราะชิ้นงานสีธรรมชาติซึ่งเป็นสีเทาหรือขาวก็มีพื้นผิวที่เรียบพร้อมใช้

 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว มีน้ำหนักเบาง่ายและรวดเร็วในการติดตั้ง
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับงานที่ต้องผลิตซ้ำหลายๆชิ้นและงานปรับปรุงโฉมใหม่
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ช่วยลดน้ำหนักของอาคาร นำไปสู่การลดต้นทุนในงานโครงสร้างหลักและงานฐานรากได้อย่างมีนัยสำคัญ
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ


ข้อแตกต่างระหว่าง คอนกรีตเสริมใยแก้ว กับ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป


พื้นผิวมีความยืดหยุ่น

pd4-4.jpg#asset:681:resizeimagewidth720