บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ทีมงาน HRD มอบของขวัญให้แก่ ผอ.วัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง GEL ได้ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดงานสัมมนา “Gateway to the New Construction Era” บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับวุฒิบัตรผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1 โครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียวจังหวัดปทุมธานี” ประจำปี 2557 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัท ของจังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง โครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2557 จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารงานแบบ KAIZEN ” เพื่อปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

      บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการมามากกว่า 50 ปี เกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานเข้าสู่วงการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว. ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป. พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ไร้คาน และพื้นกึ่งสำเร็จรูปอัลฟ่าทรัส, ปูนซีเมนต์พิเศษเด็นก้า ฯลฯ โดยได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
© สงวนลิขสิทธิ์ 2009 - 2012 บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน).